top of page

What's up?

Håll koll på våra sociala medier för att se vad som är på gång

  • Instagram
  • Facebook
Sista dag mentorsprogram_edited_edited.j

OM EPOS

Vad vi gör
EPOS är ett nätverk och en ideell förening som verkar för att öka jämställdhet och mångfald inom folk- och världsmusik och -dans. Årligen innefattar EPOS verksamhet medverkan i olika forum där våra hjärtefrågor kan lyftas. EPOS arrangerar också aktiviteter för sina medlemmar, exempelvis nätverksträffar, mentorsprogram, residens, med mera. 

Varför vi gör det

Folk- och världsmusiken är i likhet med andra scenkonstområden dominerat av män. Den skeva maktbalansen gör att kvinnor har sämre möjligheter än män att verka som artister och i ledarställningar. Kulturlivet blir därmed homogent och ensidigt. Genom att öka jämställdhet, mångfald och allas lika chans i kulturlivet i allmänhet och inom världs- och folkmusik och -dansgenren i synnerhet vill EPOS därmed även öka vitaliteten och sprängkraften i kulturlivet. EPOS vill omfatta olika kulturer, kulturformer och regioner.

Alla som delar EPOS mål och vill verka för jämställdhet och mångfald på folk- och världsmusik och -dansscenen är välkomna att ansöka om medlemskap. 

Är du man och ansöker om medlemskap i EPOS kan det hända att du hamnar på en "väntlista", då vi från vår bidragsgivande myndighet Jämställdhetsmyndigheten har krav på att ha minst 75% kvinnliga medlemmar. Om så sker antar vi personer på väntlistan i turordning så snart statistiken tillåter.

Genom att bli medlem i nätverket stödjer du vår verksamhet och kan ta del av de förmåner och aktiviteter vi erbjuder våra medlemmar. Du måste ansöka om medlemskap varje år. Medlemskapet är gratis!

bottom of page